Teambuilding en effectieve samenwerking

Herken je dit?

Je vraagt je af of je de juiste mensen en teamsamenstelling hebt om je teamdoelstellingen te bereiken

Je bent geïnteresseerd in intelligent werving en wilt je interne talentmobiliteitsproces optimaliseren

Je ervaart conflicten/onderpresteren in je team

Je hebt een nieuw gevormd team dat snel op gang moet komen

Je wilt dat je team veerkrachtiger en gemotiveerder wordt

Je team moet zich voorbereiden op toekomstige veranderingen

We maken gebruik van krachtige teamassessments die inzicht geven in:

1) De kwaliteiten van je team, evenals de onaangeboorde kwaliteiten
2) Kwaliteiten waar je op moet letten als je mensen aanneemt
3) Hoe je team presteert op indicatoren van toppresterende teams
4) De loopbaansuccesfactoren en de kernwaarden van je team
5) Welke stappen je als team kunt nemen om hogere niveaus van prestaties, samenwerking, vitaliteit en betrokkenheid te ervaren?


Boek een gratis intakegesprek

De talenten van je teamleden beïnvloeden de cultuur en prestaties van je team. Meld je vandaag nog aan voor ons talentgericht teamontwikkelingssprogramma als je wilt dat je teamleden hun talenten ontdekken en optimaliseren!

Ik en mijn talenten

Deze workshop geeft medewerkers inzicht in hun natuurlijk talentprofiel. Ze gaan onderzoeken in hoeverre ze hun talenten momenteel inzetten om hun doelen te bereiken. Hun talenten, potentiële prestatievalkuilen, loopbaansuccesfactoren en persoonlijke waarden zullen worden onderzocht, evenals hun volgende ontwikkelingsstappen, zodat ze effectief kunnen samenwerken met hun collega’s, buitengewone resultaten kunnen leveren op basis van hun competenties en natuurlijke talenten, en meer werkplezier kunnen ervaren.

Wij en onze talenten

Deze workshop geeft medewerkers inzicht in de talenten en prestatievalkuilen van het team. Ze zullen onderzoeken hoe effectief ze hun talenten gebruiken om de teamdoelen te bereiken. Ze krijgen inzicht in de belangrijkste indicatoren voor toppresterende teams en wat ze kunnen doen om hun prestaties, samenwerking en betrokkenheid te verbeteren. Het team zal onderzoeken welke projecten het beste passen bij welk teamlid, niet alleen op basis van hun technische expertise, maar ook o.b.v. hun unieke combinatie van talenten.

Effectieve samenwerking – diversiteit optimaliseren

Na het volgen van dit programma zullen je teamleden inzicht krijgen in hun doelen; elkaars ‘talen’ beter leren begrijpen; zichzelf en de ander ‘zien’ en waarderen vanuit nieuwe perspectieven; bruggen bouwen daar waar er een fundering voor is o.b.v. intentie en waarden; effectief met elkaar kunnen communiceren en samenwerken

De kracht van teamsynergie ligt in het leren kennen van je teamleden, met hen willen samenwerken, het bewust benutten van collectieve talenten en het mitigeren van valkuilen

Klanten waar we met plezier mee hebben mogen samenwerken

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt of om een offerte aan te vragen

Contact opnemen