Strengthscope is gebaseerd op positieve psychologie en helpt mensen hun passie en energie te ontsluiten, zodat ze topprestaties kunnen bereiken op gebieden die beter aansluiten bij hun talenten en persoonlijkheid.

Sterke punten zijn de kwaliteiten die ons energie geven  en waar we goed in zijn (of het potentieel hebben om goed in te worden)!

Jij bent uniek!

Er zijn geen twee ‘sterke punten’-profielen hetzelfde. Bij assessments op basis van sterke punten wordt ervan uitgegaan dat we allemaal uniek zijn en dat de weg naar succes voor ons allemaal anders is.  learn more

Heeft betrekking op jou als persoon

We richten ons vaak op de specifieke vaardigheden, kennis en het gedrag dat we koppelen aan succes in een bepaalde functie. Maar sterke punten hebben, in tegenstelling tot competenties, betrekking op jou als persoon en niet op jouw functie.  learn more

Competencies vs. sterke punten

Hoewel onze sterke punten weerspiegelen wat ons energie geeft, zijn competenties aangeleerde vaardigheden, kennis en gedragingen die we in de loop der jaren hebben ontwikkeld. We krijgen daarom niet noodzakelijkerwijs energie van onze competenties op dezelfde manier als onze sterke punten. Je kunt leren om ergens in uit te blinken, maar als je je sterke punten niet gebruikt, heb je misschien een geweldige prestatie neergezet, maar het kost je waarschijnlijk ook veel energie.  learn more

Bron van intrinsieke motivatie

Sterke punten zijn die kwaliteiten die je constant motiveren en energie geven gedurende je hele leven en carrière. Sterke punten verbeteren je prestaties door je energie te geven om bij de taak te blijven en nieuwe vaardigheden en productieve gewoonten te leren, zodat je op deze gebieden nog beter kunt presteren. Als we werk doen dat gebruik maakt van onze sterke punten, dan voelen we ons meer betrokken en gelukkiger in ons werk en in het leven in het algemeen.  learn more

Bij Strengthscope® ben je geen type kleur of persoon

Strengthscope® is een talentinstrument dat gebaseerd is op positieve psychologie. Het respecteert de complexiteit van de mens. Je krijgt de totaliteit van je sterke punten, zwakke punten en mogelijke valkuilen te zien. Het geeft je inzicht in hoe je sterke punten elkaar kunnen versterken of juist neutraliseren afhankelijk van de context en welke impact dat kan hebben op de kwaliteit van je prestaties, relaties en gevoel van welzijn.

Het meest complete sterke punten assessment systeem

Met Strengthscope® kun je de kwaliteiten van je medewerkers, teams en leidinggevenden in kaart brengen met één methode! Je hoeft dus niet telkens andere instrumenten in te zetten voor de verschillende doelgroepen binnen jouw organisatie. Met Strengthscope kun je de prestaties en energie van je medewerkers optimaliseren.

Een valide en betrouwbaar psychometrisch instrument

Strengthscope® is de enige sterke punten test ter wereld die goedgekeurd is door de British Psychology Society als een valide en betrouwbaar psychometrisch instrument om de sterke punten profiel van individuen, leidinggevenden en teams inzichtelijk te maken.

Talentprogramma’s op basis van sterke punten nemen een hoge vlucht. Onderzoek toont aan dat de betrokkenheid en productiviteit aanzienlijk (met wel 40%) kunnen toenemen!

Wat is Strengthscope®?

Strengthscope® helpt je een duidelijker beeld te
krijgen van je sterke punten, zodat je makkelijker taken en kansen vindt die goed bij je passen en je je sterke punten optimaal kunt ontwikkelen. Met Strengthscope® kun je je prestaties optimaliseren en meer energie uit je werk halen doordat het je meer inzicht geeft in:

1) Je unieke sterke punten en hoe je deze kunt
optimaliseren om uitzonderlijke prestaties te leveren

2) Risicogebieden die topprestaties in de weg staan en krachtige manieren om de invloed hiervan te verminderen

3) Positieve manieren van werken die vertrouwen, motivatie en succes verbeteren in elke situatie

4) Hoe je relaties kunt versterken en effectiever kunt werken met mensen die andere sterke punten hebben dan jij

De sterke punten benadering

Talentprogramma’s op basis van sterke punten nemen een hoge vlucht. Onderzoek toont aan dat de betrokkenheid en productiviteit aanzienlijk (met wel 40%) kunnen toenemen! Het centrale idee is dat een aanpak dat gericht is op sterke punten veel effectiever is om in organisaties het leerproces te versnellen en sneller tot prestatieverbeteringen te komen.

Lees meer