Teambuilding

Heb je een gloednieuw team dat op snelheid moet komen? Of ervaar je conflicten en onderpresteren in je team? Of doet je team het juist goed en wil je dat je team naar zijn volgend niveau gaat? Wat je situatie ook is, samenwerking en communicatie zijn belangrijke aspecten van een succesvol team. Diversiteit in persoonlijkheden en de manier waarop dit tot uiting komt in gedrag is een van de redenen waarom teams worstelen met samenwerking. Er gaat veel tijd en moeite verloren als teamleden niet effectief werken, om nog maar te zwijgen van de impact die dit heeft op de teamprestaties en het moreel van het personeel. Met ons teambuildingprogramma zullen teams een hogere niveau van teamsamenwerking en -effectiviteit ervaren door de kracht van diversiteit optimaal te benutten.

Talentbewustzijn workshops voor teams

We bieden opmaat gemaakte talentbewustzijn workshops aan teams die meer inzicht willen krijgen in de diversiteit binnen hun teams en de kracht ervan willen benutten. Ze zullen onderzoeken hoe zij hun talenten effectief kunnen inzetten om betere teamsamenwerking, hogere prestaties, meer onderling vertrouwen, meer betrokkenheid en welbevinden te ervaren.


Lees meer

Intervisietraining & faciliteren van intervisiesessies

Intervisie is een mooie manier om samen met anderen op een veilige en gestructureerde manier, kritisch te reflecteren op je eigen handelen om zo je verdere ontwikkeling en groei te bevorderen. Je leert hoe je structuur kunt aanbrengen in je gesprekken om het optimale resultaat eruit te halen! Intervisie kan ingezet worden voor upskilling en kwaliteitsverbetering van processen en projecten.


Lees meer