Intervisietraining & intervisiesessies

Een krachtige manier om reflectief te leren en professioneel te groeien!

Intervisie is een mooie manier om samen met anderen op een veilige en gestructureerde manier, kritisch te reflecteren op je eigen handelen om zo je verdere ontwikkeling en groei te bevorderen. Het wordt gebruikt door studenten, professionals en teams om zich verder te bekwamen op professioneel gebied en om aan kwaliteitsverbetering te werken.

Intervisie kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden zoals:
1. Het verhelderen en analyseren van problemen
2. Het bedenken van oplossingen en alternatieven voor het eigen handelen
3. Het leren formuleren van adviezen 

Onze dienstverlening op het gebied van intervisie bestaat uit twee onderdelen:

1. Het bieden van intervisietrainingen – waar we organisaties leren hoe zij zelf intervisiebijeenkomsten succesvol kunnen organiseren en uitvoeren.
2. Het begeleiden van intervisiebijeenkomsten en trajecten – waar we intervisiesessies binnen organisaties begeleiden a.h.v. verschillende intervisiemethoden, afhankelijk van de te bereiken doelen.

Wat Light Up Your Talent uniek maakt in zijn Intervisie aanbod is dat we dat naast het leveren van de standaard Intervisietrainingen en begeleidingen, het ook doen vanuit de sterke punten perspectief. Dit geeft een extra boost aan de kwaliteit van analyse en draagt bij aan een meer transformationele en duurzame oplossing voor individuen, teams en organisaties.

Ieder van ons heeft een unieke combinatie van sterke en minder sterke punten. Dit bepaalt vaak of we iets als een probleem ervaren, hoe we een probleem analyseren en definiëren, hoe we adviezen formuleren en mogelijke oplossingen bedenken. Je hiervan bewust zijn, vooral in een divers team of organisatie, is niet alleen cruciaal voor je professionele groei, maar ook voor de effectiviteit en het succes van het team.

Boek een gratis intakegesprek of vraag een offerte aan!